Hz. İdris’in Hayatı

Hz. İdris’in (a.s) Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hz. Adem’in (a.s) altıncı kuşaktan torunudur.Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya Eşvet’tir. İslam alimlerinin belirttiğine göre, İdris’in asıl adı “Uhnuh”dur fakat Kur’an-ı Kerim’de İdris diye bildirilmiştir. İdris (a.s) ‘a Peygamberlik gelmeden önce de ibadetle meşgul olur, salih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle kendi sağlardı. İnsanlık tarihinde ilk defa terzilik mesleği İdris (a.s) ile başlamıştır. İdris (a.s) beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlü idi. Yürürken, adımını, kısa atar, önüne bakardı. Vücudunda, yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi, ince ve konuşması mülayimdi.

Hz. İdris’in içinde yaşadığı toplum, Kabil soyundan gelmekteydi. Şit’in (a.s) gösterdiği yoldan ayrılmışlar, kulluk vazifesini terk etmişlerdi. Her türlü haram ve kötülüğü, helal sayarak işliyorlardı. Doğru yoldan ayrılan bu kavme İdris aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Cebrail (a.s) Hz.İdris’e dört defa gelmiştir. Kendisine otuz sayfa nazil olmuştur. Bu sayfalarda Allah’ın emir ve yasakları bildirilmiş, İdris(a.s) ise bu emir ve yasakları cemaatine iletmiştir. Onun şeriatında; “Allah’a, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, meleklere, peygamberlere ve ahir zamanda gelecek olan son peygambere inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, domuz, köpek ve eşek eti yememek, aklı gideren maddelerden sakınmak” emredilmiştir. İdris aleyhisselam, kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri, Hz. Muhammed(s.a.v) ‘in vasıflarını bildirdi. Kendisinden sonra gelecek olan Nuh Tufanını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat kendisine kavminden pek az kimse itaat etmiş, pek çoğu ise karşı gelmiştir. Bunun üzerine yaşamış olduğu Babil’den Mısır’a hicret etti.

astronomi-nedir-astronominin-dogusuAllah Teala ona yetmiş iki lisanla konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dine davet etmiştir. Savaş aletleri yapıp, kafirlerle cihat etmiştir.İnsanlara şehir kurma sanatını ve idarecilik ilmini öğretmiştir. Yüz kadar şehir kurmuş, bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millet de öğrendikleri bu şartlara göre kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurmuştur.İnsanlara hikmet ve matematik dersleri verdi. Fen ilimleri, tıp ve yıldızlarla ilgili ince ve derin meselelerden bahsetti. Allahü Teala ona göklerin birleşimini, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla ilgili derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. Hz. İdris kavmine yazı yazmayı, dikiş dikmeyi öğretti.

Kur’an-ı Kerim’de İdris peygamberden iki yerde doğrudan bahsedilmektedir. “Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.Onu yüce bir makama yükselttik.” (Meryem,56-57) Bu olaydan hadislerde şu şekilde bahsedilir;Peygamberimiz (s.a.v) Miraca çıktığı zaman, Hazret-i İdris’i dördüncü kat semada gördüğünü bildirmiştir.

“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.” (Enbiya,85-86)