Merhamet ile İlgili Ayetler

İslam’ın öngördüğü merhamet her canlıyı kapsayacak kadar geniş bir vasfa sahiptir. Anne,baba,çocuklar,yaşlılar, kadınlar,yetimler,kimsesizler,yoksullar ve hastalar başta olmak üzere tüm insanlara ve canlılara şefkatli ve merhametli davranmak müminlerin görevidir.

“Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” (Hadis-i Şerif)

“Ayrıca ona tarafımızdan büyük şefkat ve merhametle birlikte tertemiz bir gönül ve yüce bir ahlak nasip ettik. O, günahlardan çok çok sakınan bir kimseydi.” (Meryem,13)

“O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.” (Beled,12-18)

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Ali İmran,159)

“De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.” (Enam,12)

“Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”” (İsra,24)

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum,21)

“Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rüku ve secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.” (Fetih,29)

 

Merhamet Sahibi Olmak

Merhamet, sözlükte kelime olarak bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü manasına gelmektedir.

Merhamet, İslami bir vazifedir ve her Müslümanın yaradılışından itibaren sahip olduğu bir duygudur. Yani bir müminde imanın ilk meyvesi merhamettir. Ondan uzak bir kalp düşünülemez.

Allah merhamet sahibi olan kulları övmüş ve onları sevdiğini açık olarak beyan etmiştir.

“Bu, Allah’ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah’ta merhamet etmez.”

Yüce Allah’ın kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in şefkati de, acıması da çoktu. Allah’ın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, Hz. Peygamber’in en büyük özelliğiydi. Görüldüğü gibi, Cenab-ı Allah merhamet ve şefkat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına da koymuştur.

“Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.”

Bizler de merhametlilerin en merhametlisi Allah-u Teala’nın razı olacağı bir kul ve Hz. Muhammed (s.a.v)’e hayırlı bir ümmet olmak için gayret etmeliyiz.

Merhamet Işığında Yapılması Gerekenler

1. Müslümanları dost ve kardeş kabul etmek
2. Siyasi, iktisadi ve kültürel olarak Müslümanlarla iletişim ve yardımlaşma halinde olmak.
3. Müminleri “marufa” çağırmak ve “münkerden” sakındırmak.
4. Maddi problemlerini giderme konusunda yardımcı olmak ve manevi sorunlarına da eğilmek.
5. Müminler için dua etmek.
6. Mütevazı, güleç, hoşsohbet ve barıştan yana olmak.
7. Müminlere sırt çevirmemek ve kin gütmemek.
8. Haksızlık ederlerse bile bağışlayıcı ve affedici olmak.
9. Mutlaka selam vermek, daveti geri çevirmemek, hastalık ziyaretine gitmek, hal hatır sormak ve cenaze namazına katılmak.

Dua ve Sevgi ile..