Esma-ül Hüsna El-Müzil

EL-MÜZİL: Yüce Allah’ın layık olanları zillete düşüren, zelil kılan, onları hor ve hakir eden anlamına gelir. Esmanın ebced değeri 770‘dir. Zikir günü salıdır. Muiz ve Müzil isimleri Kur’an’da isim olarak geçmez,sadece fiil olarak geçer.

El-Müzil Esmasının Faziletleri

Pazartesinden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta fatihadan sonra bu ismi şerif 100 kere ‘Ya-Müzill’ deyip,düşmanının zelil olmasını isteyen kimse, isteğine ulaştığı gibi düşmanı da zelil etmiş olur.

Günlük beş vakit namazlardan sonra 770 kere bu esma-i şerifi “Ya Müzil Celle Celalühu” zikrine devam edenlere hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez.

Her gün 770 kere  ‘Ya-Müzill celle celâlühû’ zikrine devam edenlere herkes itaat etmiş olur.

El-Müzil Esmasının Geçtiği Ayetler

“O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.” (Gaşiye,2)

Şüphesiz Karun, Musa’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.” (Kasas,76)

“İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” (Kasas,83)

İnkar edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) “Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.” (Ahkaf,20)

“O gün bir takım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır.” (Kıyamet,22-23)