Kadir Suresi

Kadir suresi Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Sure, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

kadr1_5

Okunuşu

  1. İnna enzelnahu fi leyleti-lkadr
  2. Vema edrake ma leyletu-lkadr
  3. Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr
  4. Tenezzelu-lmela-iketu ve-rrühu fiha bi-iżni rabbihim min kulli emr
  5. Selamun hiye hatta matla’i-lfecr

Anlamı

  1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
  3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
  5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Faziletleri

Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür.

Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Azamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir.

Kadir Süresini 10 kere okuyan kimse bin küçük günahı bağışlanır.

Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, tüm sıkıntılarından kurtuluş bulur.

Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadir Suresi 21 defa okunur.