Melekler ve Vazifeleri

Melek, Allah tarafından yaratılmış, cinsiyetleri olmayan nurani bir varlıktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanabilecek maddi bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb alemine ait varlıklardır.“İmtihan”a tabi olmadıkları için makamları sabittir. Yalnız ilahi emirlere itaat ederler. Daima hayır işler, verilen emrin dışına asla çıkmazlar. Şerre kabiliyetleri yoktur. 4 büyük melek dışında bir çok melek mevcuttur ve hepsinin görevleri farklıdır.

 • Vahiy Meleği: Hz. Cebrail

Cebrail (a.s.) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, Rühu’l-Emin, Rühu’l-Kudüs ve Ruh gibi adlarla da anılır.

“O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.” (Tekvir,19-21)

 • Sur meleği: Hz. İsrafil

Adı, hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (a.s.) sura iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

Nebi(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah göklerle yeri yaratmayı bitirdikten sonra Sur’u yarattı ve onu İsrafil’e verdi…”

 • Ölüm meleği: Hz. Azrail

Ölüm anında canlılardan ruhlarını çekip almakla görevlidir. Emri altında çalışan ve kendisine yardım eden başka melekler vardır. Kul, güzel amel sahibi salih bir kişi ise, melekler kendisine yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü olarak gelir ve hoşnutlukla ruhunu alırlar. Kul, kötü amel sahibi kafir bir kişiyse melekler kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü olarak gelirler ve işkence ederek ruhunu alırlar.

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde,11)

 • Kainattaki hadiseleri idare eden melek: Hz. Mikail

Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından tabiat olayları ve mahlukatın rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır.

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.” (Bakara,98)

 • Yazıcı Melekler: Kiramen Katibin Melekleri

İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki melek vardır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları; soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ de denilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

“Sağında ve solunda, onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zaptederler.” (Kaf,17-18)

 • Takip Edici Melekler: Muakkibat Melekleri

Kulları, önlerinden ve arkalarından olmak üzere Allah’ın izni ile daima koruyan meleklerdir. Gece ve gündüz iki ayrı posta çalışırlar ve sabah ile ikindi vakitlerinde görevi değişirler.

“O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.” (Enam,61)

 • Gezici Melekler: Seyyahun Melekleri

Bu melekler yeryüzünü gezerek zikir meclisi ararlar. Buldukları meclislere iştirak ederek zikir halkalarını çepeçevre kuşatırlar.

 • Arşı Taşıyan Melekler: Hamele-i Arş Melekleri

Arşın taşıyıcıları olan bu melekler rivayete göre dört olup, kıyamet gününde bunların sayısı sekize çıkacaktır.Ancak Kur’an’da arşın çevresini kuşatan meleklerin çok sayıda olduğu belirtilir. Arşı yüklenenlerle birlikte hepsine “kerubiyyun (Allah’a en yakın melekler)”denilir.

“Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin Arş’ını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.” (Hakka,17)

 • Sorgu Melekleri: Münker ve Nekir

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir.Bu iki melek kabirdeki kişiye; “Rabbin kim? Peygamber’in kim? Kitabın ne?” diye soracaklar, alacakları cevaba göre ölüye iyi veya kötü davranacaklardır.

 • Cennette Görevli Melekler

Bu meleklerin sayısı bilinmez. Başları ise Rıdvan isimli melektir. Onlar cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdelerler.

“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.” (Zümer,73)

 • Cehennemde Görevli Melekler

Onlara Zebani de denilir. Sayıları 19 olup, başları Malik isimli melektir.

“Sekar’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne bırakır, ne de vazgeçer, İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz (melek) vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla, ancak melekleri görevlendirdik. Onların sayısını da, ancak inkârcılar için bir fitne yaptık…” (Müddessir,27-31)

 • Bulutlardan Görevli Melek

İsmi Ra’d’dır. Bulutları yanındaki ateşten mihraklarla Allah’ın dilediği yere sürer.

Melekler ve Vazifeleri” için 5 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s