Merhamet Sahibi Olmak

Merhamet, sözlükte kelime olarak bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü manasına gelmektedir.

Merhamet, İslami bir vazifedir ve her Müslümanın yaradılışından itibaren sahip olduğu bir duygudur. Yani bir müminde imanın ilk meyvesi merhamettir. Ondan uzak bir kalp düşünülemez.

Allah merhamet sahibi olan kulları övmüş ve onları sevdiğini açık olarak beyan etmiştir.

“Bu, Allah’ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir ve Allah, ancak merhametli kullarına rahmet eder.”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah’ta merhamet etmez.”

Yüce Allah’ın kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in şefkati de, acıması da çoktu. Allah’ın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, Hz. Peygamber’in en büyük özelliğiydi. Görüldüğü gibi, Cenab-ı Allah merhamet ve şefkat duygusunu yarattıklarının en üstünü olan insanın fıtratına da koymuştur.

“Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, on katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa, bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.”

Bizler de merhametlilerin en merhametlisi Allah-u Teala’nın razı olacağı bir kul ve Hz. Muhammed (s.a.v)’e hayırlı bir ümmet olmak için gayret etmeliyiz.

Merhamet Işığında Yapılması Gerekenler

1. Müslümanları dost ve kardeş kabul etmek
2. Siyasi, iktisadi ve kültürel olarak Müslümanlarla iletişim ve yardımlaşma halinde olmak.
3. Müminleri “marufa” çağırmak ve “münkerden” sakındırmak.
4. Maddi problemlerini giderme konusunda yardımcı olmak ve manevi sorunlarına da eğilmek.
5. Müminler için dua etmek.
6. Mütevazı, güleç, hoşsohbet ve barıştan yana olmak.
7. Müminlere sırt çevirmemek ve kin gütmemek.
8. Haksızlık ederlerse bile bağışlayıcı ve affedici olmak.
9. Mutlaka selam vermek, daveti geri çevirmemek, hastalık ziyaretine gitmek, hal hatır sormak ve cenaze namazına katılmak.

Dua ve Sevgi ile..

Esma-ül Hüsna “Er Rahim”

errahimsıfatıRabbimizin Er-Rahim sıfatı Kur’an-ı Kerim içerisinde 220 defa geçmektedir. Ahirette iken sadece dostlarına, iman ehline, rahmet ve merhamet eden anlamına gelmektedir. Yeryüzünde şevkat ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir canlı yoktur. Bu yüzden akıllı veya akli dengesi yerinde olmayan, bilinçli ya da bilinçsiz hemen her varlıkta rahmet ve merhamet eseri görülmektedir. Sadece insanlara özgü değil, hayvanlara, bitkilere her canlıya merhamet etmek, eş dost, akraba ve yakınlara merhametli davranmak gerekmektedir.

Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek demektir. Bu açıdan bakıldığında Yüce Allah’ın hiç bir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve engin merhametinin nedeni açıkça anlaşılmaktadır.

Ya Rahim ismini zikreden bir kişi, kaza beladan ve kötülüklerden korunur. Günde 100 kez Er-Rahim ismini okuyanın kalbi yumuşar, Allah’ın rahmetini kazanır. Kötülüklerden muhafaza olur.