Kadir Suresi ve Kadir Gecesi

Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir. Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesinden  Kur’an’ın doksan yedinci suresi olan beş ayetlik Kadir Suresinde bahsedilir.

Kadir Suresi Okunuşu

 1. İnna enzelnahu fi leyleti-lkadr
 2. Vema edrake ma leyletu-lkadr
 3. Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr
 4. Tenezzelu-lmela-iketu ve-rrühu fiha bi-iżni rabbihim min kulli emr
 5. Selamun hiye hatta matla’i-lfecr

Anlamı

 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğunu net bir şekilde anlamaktayız.

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (Bakara,185)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e  Kur’an’ı Kerim’in ilk ayeti bu kutsal gecede inmiştir. Peygamberimiz Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor; “Kadir gecesinde bir defa, Kadir suresini okumak, (başka zamanda) Kur’an-ı kerimi hatmetmekten daha sevaptır.”

Ayrıca Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” müjdesini vermekte ve bu gecede “Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa’fü anni” yani “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinde Yapılabilecek İbadetler

 • Kur’an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli
 • Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e salavat getirilmeli
 • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir
 • Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 • Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli
 • Müminlerle helalleşilmeli
 • Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli
 • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
 • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı
 • Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli
 • Hayattaki manevi büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri kutlanmalı.

Berat Kandili

Berat Kandili dinimizde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Berat, kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Bu mübarek gecenin en meşhur adı ”leyle-i beraa” (Berat Gecesi) olmakla birlikte ”leyle-i mübareke”, ”leyle-i rahmet” ve ”leyle-i sakk” isimleriyle de anılır. Bu geceyi ibadetle geçirmenin çok sevabı vardır. Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzal” denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzil” adı verilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Tealaya arz olunur.

 

Berat Kandili Orucu

Bu konuda Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.”

Peygamberimiz Berat Kandili ‘nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili ‘ni oruçlu geçirmek bu sebepten önemli bir ibadettir.

Berat Kandili Namazı

Peygamberimiz Berat gecesinde 2 rekatlık namaz kılardı ve özel bir duayı okurdu. Bunun dışında bir de “Salat-ül-hayr” yani “Hayır Namazı” denilen 100 rekatlık bir namaz vardır. Bu namaz akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

Namazın kılınışı şöyledir;

2 rekatta bir selam vererek kılınır.

-Niyet edilir. “Ya rabbi , niyet ettim rıza-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine , feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda defterine kaydeyle”

– Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

– İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

– Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

– Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

Namazdan sonra aşağıdaki 11 dua, 14 def’a okunur;
*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).

*14 Salavatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

*14 Fatiha’i şerife(Elham)besmeleyle

*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle

*14 Tevbe suresi’nin son iki ayeti olan “Lekad Caeküm..”(besmeleyle)

*14 kere”Yasin,Yasin…”dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif’te yedi zahiri,yedi batıni”mbin”vardır,böylece o da 14 olur.)

*14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle

*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle

*14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle

*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.

*14 kere,Salat-ı münciye okunur ve sonra dua yapılır. (Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha inneke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat birahmetike ya Erhame’r-Rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.)

 

Anlamı:
“Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve afetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde rahmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin.“

 

Peygamberimizin kıldığı 2 rekatlık namaz

-Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir.

-Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir.

-Secdede uzun sure kalınır. (bu konuda belli bir sınırlama yoktur, ne kadar dayanılabilirse)

-İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur.

-İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır.

-Secdeden kalkılır tahiyyatta okunacaklar okunur ve selam verilir.

Bu namaz hakkında Hz. Aişe validemiz, Resulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir;

-“Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin?”

Bende -“En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” dedim.

Şöyle buyurdu:

-“Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin”?

-“Olur” dedim.

Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem…”

Peygamber efendimiz Berat gecesinde “Allahümmerzukna kalben takıyyen mineşşirki beriyyen la kafiren ve la şakiyya” duasını çok okurdu.

Yine bu gecede edilebilecek diğer bir  dua da şöyledir;

“Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi-afvike min ikabike ve euzu bi-ridake min sahatike ve euzu bike minke celle vechuke la-uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike.”

Anlamı:

“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

Mevlid Kandilinde Neler Yapılmalı?

zikir

MEVLİD KANDİLİ

Kandiller, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran zamanlardandır.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı şereflendirdiği geceye Mevlid Gecesi denilmektedir. Mevlid ‘doğum zamanı’ anlamına gelmektedir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın her yerinden Müslümanlar, bu geceyi Mevlid Kandili olarak dualarla geçirir ve kandilin feyzinden nasiplenebilmek için bolca ibadet ederler.

İslam alemi için oldukça önemli olan Mevlid Kandili bu yıl 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Aynı zamanda bu mübarek gün, 2018 yılının son kandili olacak.

MEVLİD KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girilmeli. Samimi ve içten bir şekilde, vicdanen rahatsızlık duyup hata ve günahları için tövbe etmeli, Allah’tan af dileyerek o günaha tekrar dönmemeli, Allah rızası için dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Ayrıca bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz (sas)’e bolca salât-ü selâmlar getirilmeli. O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

Diğer ibadetlerin yanı sıra kandil günlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak da oldukça müstehaptır.

Hadis-i Şerifte:

“Oruç tutan mü’minin susması tesbîh, uykusu ibâdet, duâsı müstecap ve amelinin sevâbı da çoktur.” şeklinde orucun faziletinden de bahsedilmiştir.

Mevlid Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir demektedirler.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun!”

 

Hz.Yunus’un Duası

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin.

Hz.Yunus’un Duası’nın Anlamı

Allah’ım senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edeceğimiz, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirebileceğimiz, hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandillerini bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik ettiğimiz, dualarını istediğimiz ve de dualarımızda yer verdiğimiz, günahtan kaçındığımız, çirkin sözlerden uzaklaştığımız, Allah’ın rızasını kazanmak için secdeye vardığımız bir kandil gecesi geçirmemiz dileği ve “Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.” diyen Hz.Muhammed (S.A.V)’in ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile tüm İslam aleminin Kandili Mübarek Olsun. Hayırlı Kandiller.

 

 

Mübarek Gün ve Geceler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Mübarek geceler hangileridir?
  1. Mevlid Kandili
  2. Regaib Kandili
  3. Miraç Kandili
  4. Berat Kandili
  5. Kadir Gecesi
 • Günlerin en faziletlisi hangisidir?
  Allah’ın bütün günleri faziletli olmasına rağmen en faziletli gün, Muharrem ayının 10. günüdür.
 • Peygamberimiz hangi gecede doğmuştur?
  Mevlit Kandili gecesinde doğmuştur.
 • Kur’an-ı Kerim hangi gecede inmeye başlamıştır?
  Kadir Gecesi’nde inmeye başlamıştır.
 • Tövbe eden Müslümanlar’ın günahlarının affedildiği gece hangisidir?
  Berat Gecesi’dir.
 • İsrâ ne demektir?
  Peygamber Efendimiz’in bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksa’ya götürülmesidir.
 • Miraç ne demektir?
  Peygamber Efendimiz’in İsrâ olayından sonra göklere yükseltilmesidir.
 • Peygamber Efendimiz’e ) Miraç’ta hangi hediyeler verilmiştir?
  1. Beş vakit namaz
  2. Bakara suresinin son iki ayeti (Âmenerrasûlü)
  3. Ümmetinden şirk koşmayanlara şefaat etme hakkı
 • Dua nedir?
  İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını, herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan Allah Teâlâ’ya arz edip yalvarması, yerine getirilmesini dilemesidir.
 • Tövbe nedir?
  İşlenmiş bir günaha pişman olup bir daha işlememeye dair Cenab-ı Hakk’a söz vermek ve O’ndan af dilemektir.
 • Tövbenin kabul olmasının şartları nelerdir?
  1. Günahı terk etmek
  2. Yaptığına pişman olmak
  3. Tekrar yapmamaya karar vermek