Kurban Kesimi

Kurban ne zaman kesilir? Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Bunu derecelendir: