A‘râf

“Dağ ve tepenin yüksek kısımları” anlamına gelen a‘râf, cennetle cehennemin arasında bulunan sûrun ve yüksek kısmın adıdır. Bilginler, a‘râf ve a‘râflıkların kimler olacağı konusunda farklı iki görüşe… Read more “A‘râf”

Bunu derecelendir:

Zikrin Fazileti

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Öyleyse siz beni (itaat ve ibadetle) zikredin ki, ben de sizi (sevap ve mağfiretle) zikredeyim. Ve bana şükredin, (sakın) nankörlük et­meyin.” (Bakara, 152)

Bunu derecelendir: