Cuma Günü Duaları

Dua etmek

Müminlerin bayramı olan Cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu günde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önemi vardır.

Ebû Hüreyre’dan rivayet olunduğuna göre Efendimiz buyurmuşlardır ki: “Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir müslim namazda iken Allah’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah o kimsenin dileğini verir.” 
(bk. Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

“Cum’a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar.”
(Ali el-Müttakî, no: 21356)

İbni Abbâs’dan rivayet edildiğine göre Efendimiz şöyle buyurdu: Her kim Cuma namazından sonra,oturduğu yerden kalkmadan 100 kere, “Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhanellahil azimi ve bi hamdihi estağfirullahe” derse ,Allâhu Teâlâ o kişinin yüz bin günahını, ana-babasının da yirmi dört bin günahını mağfiret eder.

 

Sabah Namazını Cemaat ile Kılmak

Cemaatle Namaz

Yüce Rabbimiz, İsra suresinin 78. ayetinde bizlere sabah namazının şahitli olduğunu bildirmiştir. (Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. İsra,78) Sabah namazının şahitli olması, gece ve gündüz meleklerinin sabah namazında buluşmaları ve namaz kılanlara şahit olmaları demektir. Cemaatle namaz kılmaya, “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.” (Bakara, 43.ayet) ayetinde de işaret edilmektedir. Bu ayetteki “rüku edenlerle”  denilmesi Müslümanları kastetmektedir. Dolayısıyla Müslümanlarla birlikte rüku edin demek cemaatle namaz kılın demektir. Birçok hadis-i şerifte de namazların cemaatle kılınmasının daha faziletli olduğu vurgulanmaktadır. Bu hadislerden bazıları:

“Cemaatle namaz, tek başına namazdan 25 derece daha faziletlidir. Gece ve gündüz melekleri sabah namazında toplanır. Sonra ravi Ebu Hüreyre sabah namazlarında meleklerin toplandığına delil olarak; İsterseniz “Sabah namazı şahitlidir” ayetini okuyun demiştir.”

“Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi bu iki namaza sürünerek bile olsa gelirlerdi.”

cemaatle-namaz

“Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha zor gelen bir namaz yoktur. Eğer onlar sabah ve yatsı namazlarındaki sevabı bilselerdi sürünerek bile olsa gelirlerdi.”

“Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur.”

“Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah’a o nispette sevimlidir.”

“Şüphesiz Allahu Teâlâ, ilk saftakilere rahmet eder. Melekler de onlar için rahmet duası ederler. Müezzinin, sesinin ulaştığı yere kadar günahları bağışlanır. Ezan sesini duyan canlı ve cansız varlıklar, onu tasdik ederler. Ona, kendisiyle beraber namaz kılanların ecri kadar ecir verilir.”

“Sizden biri evinde abdest alır, sonra mescide gelirse, evine dönünceye kadar ona namaz sevabı verilir.”