Esma-ül Hüsna”Er-Rezzak”

ER-REZZAK: Bütün canlıların rızklarını yaratan, kullarına bahşeyleyen ve rızklarına kefil olan anlamına gelir. Esmanın ebced değeri 308‘dir. Zikir saatleri ise sabah gün doğduğu vakit, ikindide güneşin tepe noktasında olduğu vakit, akşam namazı sonrası vakti ve gece teheccüd namazı vaktidir. Rezzak ismi bize maddi ve manevi nice rızklara muhtaç bir kul olduğumuzu hatırlatır. Havas alimlerinin bilgileri doğrultusunda Er-Rezzak esmasının Hz.Mikail (a.s)’ ın tespihlerinden birisi olduğu söyleniyor.

Er-Rezzak Esmasının Faziletleri

Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken 308 defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

Şüphe yok ki Allah, rezzak, kuvvet sahibi metin O” ‘Ya-Rezzak’ ismi çekildikten sonra “İnnellahe huve-rezzaku zulkuvvetilmetin.”ayeti kerimesi ile birlikte dua ederek Allah’tan rızk istemelidir.

21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Bir kimse cuma namazı sonrasında ‘Ya-Rezzak’ diyerek 100 defa bir hastaya okuyup sonrasında hastanın şifaya kavuşması için dua edebilir.

Her kim Ya Fettah , Ya Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi kapalı kapılarını açar.

Her gün 308 kere “Ya Fettah, Ya Rezzak celle celalühu” zikrine devam eden kimse her işinde başarılı olur.

Er-Rezzak Esmasının Geçtiği Ayetler

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.” (Hud,6)

“Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Ankebut,60)

“Şüphesiz Allah rızk verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” (Zariyat,58)

“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kaf,9-11)

“Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Şura,12)

“Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızk veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?” (Fatır,3)

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Ali imran,27)

“Onlara, “Allah’ın sizi rızklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.” (Yasin,47)

De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O halde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” (Yunus,31)

“Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızk olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.” (Münafikun,10)

Esma-ül Hüsna”El-Kahhar”

EL-KAHHAR : Her şeye, her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten, her şeye galip gelen, hakim olan ve düşmanlarını kahreden anlamındadır. Ebced değeri 306, zikir saatleri ise sabah gün doğduğu vakit, ikindinin son vakti ve gece yarısından sonraki vakittir.

El-Kahhar Esmasının Faziletleri

“Ya Kahhar” ismini günde 306 kez zikreden kimselerin kalplerinde dünyaya ve dünya nimetlerine ait ne kadar sevgi veya endişe söz konusuysa hepsi izale olur ve yerine Allah’ın sevgisi kaim olur.

Nefsine yenilmek istemeyen bu ism-i şerifi zikir etmeye devam eder.

“El–Kahhar” ism-i şerifini devamlı zikir eden hırs denen kötü huydan kurtulur.

El Kahhar ismin zikrine devam eden, helal olmayan yollarda koşan haram işlerle uğraşan ve şehvetine mağlup olan bir kimse ise, şehveti söner, nefsani duyguları baskılardan kurtulur, harama ait aşırı duyguları ortadan kalkar.

Günlük duha namazı sonrası secdeye kapanıp bu esma-ı zikri 7 defa ‘Ya Kahhar’ diye zikredip okursa Allah’u Teala onu zengin kimselerden kılar.

El-Kahhar Esmasının Geçtiği Ayetler

“Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor.” (İsra,58)

“Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin; İbrahim’in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Tevbe,70)

“Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.” (Hicr,4)

“Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.” (Hicr,5)

“Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.” (Yunus,13)

“O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah’ındır”(Mümin,16)

Esma-ül Hüsna “El-Bari”

EL-BARİ: Her şeyi bir asıldan var eden, varlıkları benzeri olmaksızın, en güzel ve uyumlu bir surette yaratan. Yokluktan varlığa çıkaran, yarattıklarını birbirinden çeşitli şekillerde ayırt eden, her yarattığı farklı ve benzersiz olan demektir.  El-Bari esmasının ebcet değeri 213’dür. Zikir saatleri sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.

El-Bari Esmasının Faziletleri

“Ya Bari Celle Celalühü” diyerek 213 kere okunursa gam, keder, maddi ve manevi hastalıklardan kurtulunur.

Bir oturuşta ara vermeden 45796 kere  “Ya Bari celle celalühu” zikreden, akla gelebilecek olan her türlü sıkıntıdan kurtuluşa erer.

“Ya Bari” ism-i şerifini yedi gün boyunca 100’er defa okuyan kimse ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur.

Her gün 213 kere “Ya Bari celle celalühu” zikrine devam eden kimse, bütün işlerinde başarılı olur, hasta ise şifa bulur.

El-Bari Esmasının Geçtiği Kuran Ayetleri

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr,24)

“Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?” (İnfitar,6-8)

“Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.” (Sad,71)

“Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.” (Mu’minun,12)

“Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.”(Mu’minun,13)

“Sonra bu az suyu “alaka” haline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!”(Mu’minun,14)

 

Esma-ül Hüsna”El-Mütekebbir”

EL-MÜTEKEBBİR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi, büyüklükte eşi olmayan, her şeyde ve her olayda büyüklüğünü gösteren, her şeyden yüce, aklın ve vehmin anlayış ve kabiliyetinin çok üstünde olan azamet ve yüceliğini gösteren anlamına gelir. El-Mütekebbir esmasının ebced değeri 662’dir. Zikir saati sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında ise tam gece yarısıdır.

El-Mütekebbir Esmasının Faziletleri

Her gün sabah namazından sonra 664 defa El- Mütekebbir esmasının zikrini okuyarak devam eden kimseye zalim ve zorbalar itaat eder, sözü etkili hale gelir.

Bu ism-i şerifi daimi olarak zikredenler ahlaklı bir kimse haline gelir ve kendilerine heybetli bir görünüm bahşedilir.

Her gün 662 kere “Ya Allah, Ya Mütekebbir celle celalühu” isimlerini zikr eden kimseye herkes boyun eğer, her isteği yerine gelir.

Sabah namazından sonra 662 kere “Ya Mütekebbir celle celalühu” zikrine devam eden kimse refaha kavuşur ve herkes tarafından sevilir.

Gerdek gecesinde, sünnete uygun bir şekilde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini açarak “Ya Mütekebbir” diye dua eden çiftlere Allah Teala, yumuşak huylu ve güzel yaratılışa sahip bir evlat lütfeder.

El-Mütekebbir Esmasının Geçtiği Kuran Ayetleri

“Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” (Nahl,29)

“Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?” (Zümer,60)

“Onlara şöyle denir: “İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!” (Zümer,72)

“Musa da, “Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım” dedi.” (Mümin,27)

“Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah’ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.” (Mümin,35)

“Onlara, “Ebedi kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!” (denir).” (Mümin,76)

“O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.” (Haşr,23)

 

 

 

Esma-ül Hüsna”El-Cebbar”

EL-CEBBAR: Emir ve fermanına karşı konulamayan, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir. El-cebbar esmasının ebced değeri 206’dır. Zikir saati ise sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında tam gece yarısıdır.

El-Cebbar Esmasının Faziletleri

Her gün 206 kere “Ya Cebbar celle celalühu” zikrine devam eden kimse herkes tarafından sevilir, her yerde sözü geçen birisi olur.

Bir zalim veya zorbanın zulmünden kurtulmak isteyen kimse bir defada veya bir grup halinde büyük ebced değerine göre yani 206×206=42436 defa “Ya Cebbar” ismi şerifini okursa maksadı hasıl olur.

Her gün 824 kere “Ya Cebbar celle celalühu” zikrine devam edene düşmanları kötülük yapamaz.

Her gün 1306 kere ”Ya Cebbar, Ya Zeü’l-Celali Ve’l-İkram celle celalühu” zikrine devam edenin rızk ve kısmet kapıları açılır.

Bu ismi 40 gün,211 defa okumaya devam eden kimse, zulme maruz kalırsa ya da hapis veya esir olursa kurtulur.

Belirtilen miktarda okunan “YA CEBBAR” esmalarından sonra 41 defa Haşir suresinin 22.ayeti olan ”Hüvallahillezi la ilahe ilallahü” okunur.

El-Cebbar Esmasının Geçtiği Kuran Ayetleri

Dediler ki: “Ey Musa! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça, biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa, biz de gireriz.” (Maide,22)

“İşte Ad kavmi! Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. O’nun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!” (Hud,59)

“Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.” (İbrahim,15)

“O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.” (Meryem,14)

“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.” (Meryem,32)

“Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” (Şu’ara,130)

“Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, “Ey Musa! Dün birini öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun” dedi.” (Kasas,19)

“Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah’ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.” (Mümin,35)

“Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.” (Kaf,45)

“O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.” (Haşr,23)