Esma-ül Hüsna “El-Alim”

EL-ALİM: Alim, “bilgi sahibi”, “çok bilen” anlamına gelmektedir. Büyük- küçük, gizli veya açık, kalpten geçen veya sözde, dilde olan, dışa vurulan veya vurulmayan her şeyi en ince ayrıntısına kadar hakkıyla bilendir. Ebced değeri ve zikir sayısı 150‘dir. Zikir saati ise güneş doğarken ve ikindi sonrası, gece okumalarında tam gece yarısıdır.

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Hucurat,18)

El-Alim Esmasının Faziletleri

5 vakit namazdan sonra 150 kere “Ya Alim celle celalühu” zikrine devam eden sanat ve mesleğinde her zaman başarılı olur.

Kim sabah ve akşamları “Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil ardi ve la fis-sema’ ve hüves-semiul alim.” diye 3’er kez okusa, bütün bela ve musibetlerden Allah’ın izni ile korunur.

Her gün bir bardak suya 150 kere ” Ya Alim celle celalühu ” dedikten sonra içenin ezberleme kabiliyeti artar.

Namazlarının sonunda 100’er defa “Ya alimel gaybi veş-şehadeh” şeklinde okuyanların kalp gözleri açılır.

“Ya allamel guyübi fe la şey e yefutuhü min ılmihi ve la yeudüh” diye bu esmayı okumaya devam edenlerin unutkanlıkları gider, hafızaları güçlenir, ezber güçleri artar.

El-Alim Esmasının Geçtiği Ayetler

“Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, “Allah, aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü?” desinler. Allah, şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?” (Enam,53)

“Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir.” (Enam,117)

“Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir.” (Enam,119)

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” (Nur,41)

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.” (Bakara,32)

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Ali İmran,92)

“Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter.” (Nisa,45)

“O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman’dır, Rahim’dir.” (Haşr,22)

“Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” (Fatır,38)

 

 

Esma-ül Hüsna “El-Fettah”

EL-FETTAH: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran darlıktan kurtaran anlamındadır. Zikir sayısı 489‘ dur.Zikir zamanları sabah gündoğdu vakit, ikindi güneş tepe noktasında olduğu vakit ve teheccüd vaktidir. Osmanlı zamanında kapı kollarında üzerinde Fettah ismi yazılı iki adet tokmak bulunurdu. Bu tokmaklardan biri diğerine göre daha hafifti. Ağır olan tokmak çaldığında misafir erkek, hafif olan tokmak çaldığında ise kadın misafir geldi demekti. Kapıyı evde bulunanlar ona göre hazırlanıp açarlardı.

El-Fettah Esmasının Faziletleri

‘Ya Fettah‘ diyerek bu esmayı 489 defa çektiğiniz zaman Rabbimiz rızkımızı bollaştırıp genişletecektir.

Allah’ın ”Ya Fettah ile Ya Rezzak ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapları açar.

5 vakit namazdan sonra 489 kere “Ya Fettah celle celalühu” zikrine devam eden kimse, her işinde başarılı olur. Maddi ve manevi bütün kapılar önünde açılır.

Eğer hayırlı bir iş istiyorsanız ‘Ya Fettah‘ ismini günlük 489 defa okuyup zikredin.

El-Fettah Esmasının Geçtiği Ayetler

“De ki: “Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan,hakkıyla bilendir.” (Sebe,26)

“Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, “Biz sizinle beraber değil miydik?” derler. Şayet kafirlerin (zaferden) bir payı olursa, “Size üstünlük sağlayıp sizi mü’minlerden korumadık mı?” derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü’minlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir.” (Nisa,141)

“İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah, yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar.” (Maide,52)

“O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.” (Enam,61)

“Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (Araf,89)

“(Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı gelmekten) vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü’minlerle beraberdir.” (Enfal,19)

“Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar.” (Şuara,118)

 

Esma-ül Hüsna”Er-Rezzak”

ER-REZZAK: Bütün canlıların rızklarını yaratan, kullarına bahşeyleyen ve rızklarına kefil olan anlamına gelir. Esmanın ebced değeri 308‘dir. Zikir saatleri ise sabah gün doğduğu vakit, ikindide güneşin tepe noktasında olduğu vakit, akşam namazı sonrası vakti ve gece teheccüd namazı vaktidir. Rezzak ismi bize maddi ve manevi nice rızklara muhtaç bir kul olduğumuzu hatırlatır. Havas alimlerinin bilgileri doğrultusunda Er-Rezzak esmasının Hz.Mikail (a.s)’ ın tespihlerinden birisi olduğu söyleniyor.

Er-Rezzak Esmasının Faziletleri

Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken 308 defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

Şüphe yok ki Allah, rezzak, kuvvet sahibi metin O” ‘Ya-Rezzak’ ismi çekildikten sonra “İnnellahe huve-rezzaku zulkuvvetilmetin.”ayeti kerimesi ile birlikte dua ederek Allah’tan rızk istemelidir.

21 gün yemekten önce “YA REZZAK” okuyan kimsenin zihni açılır. Hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Bir kimse cuma namazı sonrasında ‘Ya-Rezzak’ diyerek 100 defa bir hastaya okuyup sonrasında hastanın şifaya kavuşması için dua edebilir.

Her kim Ya Fettah , Ya Rezzak isimlerini beraber her gün okursa, okuyan kişi kapalı kapılarını açar.

Her gün 308 kere “Ya Fettah, Ya Rezzak celle celalühu” zikrine devam eden kimse her işinde başarılı olur.

Er-Rezzak Esmasının Geçtiği Ayetler

“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.” (Hud,6)

“Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Ankebut,60)

“Şüphesiz Allah rızk verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” (Zariyat,58)

“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kaf,9-11)

“Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Şura,12)

“Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve yerden rızk veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?” (Fatır,3)

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” (Ali imran,27)

“Onlara, “Allah’ın sizi rızklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.” (Yasin,47)

De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O halde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” (Yunus,31)

“Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızk olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.” (Münafikun,10)

Esma-ül Hüsna”El-Vehhab”

EL-VEHHAB : Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden, ikram ve ihsanlarda bulunan anlamına gelir.Zikir sayısı 14‘tür. Zikir vakitleri ise sabah gün doğumu, ikindinin son vakti, akşam namazından bir saat sonraki vakit ve gece yarısından sonraki ilk vakitlerdir.

El-Vehhab Esmasının Faziletleri

Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer.

Dua edilirken 7 defa zikredilirse duanın kabulüne vesile olur.

Bir kimse her beş vakit namazın farzından sonra yerinden kalkmadan 14 kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez.

Maddi sıkıntısı olup, bu sıkıntıdan kurtulmak isteyen; Ya Vehhab ismini devamlı okumalıdır.

Her gün, güneş doğmadan önce 196 kere “Ya Vehhab celle celalühu” zikrine devam eden, geçim sıkıntısından kurtulur. Rızkı bollaşır, işleri kolaylaşır.

Duha namazından sonra secdeye gidip “Ya Vehhab” zikrine devam eden kimse dünyalık olarak istediği mal ve menfaate sahip olur.

El-Vehhab Esmasının Geçtiği Ayetler

“(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” (Ali İmran,8)

“Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?” (Sad,9)

“Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.” (Sad,35)

Esma-ül Hüsna”El-Kahhar”

EL-KAHHAR : Her şeye, her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten, her şeye galip gelen, hakim olan ve düşmanlarını kahreden anlamındadır. Ebced değeri 306, zikir saatleri ise sabah gün doğduğu vakit, ikindinin son vakti ve gece yarısından sonraki vakittir.

El-Kahhar Esmasının Faziletleri

“Ya Kahhar” ismini günde 306 kez zikreden kimselerin kalplerinde dünyaya ve dünya nimetlerine ait ne kadar sevgi veya endişe söz konusuysa hepsi izale olur ve yerine Allah’ın sevgisi kaim olur.

Nefsine yenilmek istemeyen bu ism-i şerifi zikir etmeye devam eder.

“El–Kahhar” ism-i şerifini devamlı zikir eden hırs denen kötü huydan kurtulur.

El Kahhar ismin zikrine devam eden, helal olmayan yollarda koşan haram işlerle uğraşan ve şehvetine mağlup olan bir kimse ise, şehveti söner, nefsani duyguları baskılardan kurtulur, harama ait aşırı duyguları ortadan kalkar.

Günlük duha namazı sonrası secdeye kapanıp bu esma-ı zikri 7 defa ‘Ya Kahhar’ diye zikredip okursa Allah’u Teala onu zengin kimselerden kılar.

El-Kahhar Esmasının Geçtiği Ayetler

“Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış bulunuyor.” (İsra,58)

“Onlara kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin; İbrahim’in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.” (Tevbe,70)

“Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.” (Hicr,4)

“Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.” (Hicr,5)

“Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.” (Yunus,13)

“O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah’a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah’ındır”(Mümin,16)